oprogramu

DARUJ F≈M: I Vy rozhodujete

Město spojuje síly s veřejností

Statutární město Frýdek-Místek jako prvek participativního rozpočtování vyhlásilo sbírkový program „DARUJ F≈M“. Program je určen na podporu vybraných veřejných sbírek konaných na území Frýdku-Místku za veřejně prospěšným účelem s dopadem na jeho občany, jeho území či jeho blízké okolí.

oprojektu

Co přispějete, město zdvojnásobí

Zapojit se mohou organizace, které se snaží získat peníze na prospěšný účel.

Žadatel podá žádost o zařazení do programu, ve které popíše veřejně prospěšný účel veřejné sbírky, která by měla být konána (zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí). Žádosti, které splní podmínky programu, budou předloženy k projednání radě města, která rozhodne o jejich zařazení či nezařazení do programu a konání veřejné sbírky.

Město pro účel zařazený do programu zřídí veřejnou sbírku. Po dohodě se žadatelem stanoví konečné datum sbírky. Zastupitelstvu města bude předložen návrh na přijetí závazku poskytnutí daru ve výši částky vybrané ve veřejné sbírce od jejího zahájení do konečného data sbírky. Částka vybraná mezi veřejností se tak zdvojnásobí. Po uplynutí konečného data sbírky bude zastupitelstvu města předložen návrh na poskytnutí tohoto daru.

Pravidla programu naleznete na webu města.

Tímto způsobem si město prakticky ověří, nakolik vnímá konkrétní projekt jako prospěšný i veřejnost, a v jaké výši má být z městského rozpočtu spolufinancován.

oprojektu
Potřebujete se zeptat?
oprogramu
services

Jak můžete přispět

Automobily pro Mobilní hospic Charity F-M

Veřejná sbírka byla ukončena k 20. 12. 2021. Celkem bylo vybráno 141 268,21 Kč (včetně příspěvku města ve výši 64 283,07 Kč).

Chcete-li přesto pomoci, pošlete příspěvek na účet Charity FM 2112858051/2700.

Detail účtu můžete sledovat zde: TRANSPARENTNÍ ÚČET.
Více o sbírce naleznete zde: Automobily pro Mobilní hospic.

Záchrana stodoly ve Faunaparku

Veřejná sbírka byla ukončena k 20. 12. 2021. Celkem bylo vybráno 103 477,92 Kč (včetně příspěvku města ve výši 50 000 Kč).

Chcete-li přesto pomoci, návod najdete na www.zoofm.cz/podpora-a-pomoc.

Detail účtu můžete sledovat zde: TRANSPARENTNÍ ÚČET.
Více o sbírce naleznete zde: Záchrana stodoly ve Faunaparku.

Tyto účty jsou transparentní, to znamená, že o každé platbě, poslané na tyto účty, budou na Internetu zveřejněny následující informace: výše a měna platby, datum připsání platby, popis platby, název účtu plátce (byl-li bankou plátce předán), zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol (byly-li plátcem uvedeny).

services
Contact
#kontakt

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dotazy týkající se našich projektů.

  • Statutární město Frýdek-Místek
  • ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
  • darujfm@frydekmistek.cz
  • +420 558 609 271
Kontaktní formulář

#kontakt
Contact