Sbírka DARUJ F≈M

Sbírka DARUJ F≈M

Přispíváte dvojnásobně.

Herní prvky pro
Azylový dům Sára

Má město přispět na herní prvky pro Azylový dům Sára?

Azylový dům Sára
Úprava a vybavení
Lidového domu

Má město přispět na úpravy a vybavení Lidového domu? A přidáte se i Vy?

Pomoc Ukrajině

Má město přispět na pomoc Ukrajině? A přidáte se i Vy?

DARUJ F≈M: I Vy rozhodujete

Město spojuje síly s veřejností

Statutární město Frýdek-Místek jako prvek participativního rozpočtování vyhlásilo sbírkový program „DARUJ F≈M“. Program je určen na podporu vybraných veřejných sbírek konaných na území Frýdku-Místku za veřejně prospěšným účelem s dopadem na jeho občany, jeho území či jeho blízké okolí.

Co přispějete, město zdvojnásobí

Zapojit se mohou organizace, které se snaží získat peníze na prospěšný účel.

Žadatel podá žádost o zařazení do programu, ve které popíše veřejně prospěšný účel veřejné sbírky, která by měla být konána (zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí). Žádosti, které splní podmínky programu, budou předloženy k projednání radě města, která rozhodne o jejich zařazení či nezařazení do programu a konání veřejné sbírky.

Město pro účel zařazený do programu zřídí veřejnou sbírku. Po dohodě se žadatelem stanoví konečné datum sbírky. Zastupitelstvu města bude předložen návrh na přijetí závazku poskytnutí daru ve výši částky vybrané ve veřejné sbírce od jejího zahájení do konečného data sbírky. Částka vybraná mezi veřejností se tak zdvojnásobí. Po uplynutí konečného data sbírky bude zastupitelstvu města předložen návrh na poskytnutí tohoto daru.

Pravidla programu naleznete na webu města.

Tímto způsobem si město prakticky ověří, nakolik vnímá konkrétní projekt jako prospěšný i veřejnost, a v jaké výši má být z městského rozpočtu spolufinancován.

Přispějte na probíhající sbírky

V roce 2024 je možno přispívat na herní prvky pro Azylový dům Sára, úpravy a vybavení Lidového domu a na finanční pomoc Ukrajině.

V roce 2023 bylo možné přispívat na úpravy a vybavení Lidového domu, flow trail na Palkovických hůrkách a na finanční pomoc Ukrajině.

V roce 2022 bylo možné přispět na pořízení lavic pro kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku.

V roce 2021 bylo možné přispět na opravu věže kostela ve Skalici, na pořízení automobilů pro Mobilní hospic Charity F-M a na záchranu stodoly ve Faunaparku.

V roce 2020 bylo možné přispět na nové varhany pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích a na doplnění workoutového hřiště a zábavně-relaxačního zázemí pro veřejnost u chaty Prašivá.

V roce 2019 bylo možné přispět na opravu evangelického kostela.

Archiv sbírek

Jak můžete přispět

Tyto účty jsou transparentní, to znamená, že o každé platbě, poslané na tyto účty, budou na Internetu zveřejněny následující informace: výše a měna platby, datum připsání platby, popis platby, název účtu plátce (byl-li bankou plátce předán), zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol (byly-li plátcem uvedeny).

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dotazy týkající se našich projektů.

Statutární město Frýdek-Místek
ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
darujfm@frydekmistek.cz
+420 558 609 271

    Chcete-li vystavit potvrzení o poskytnutí daru pro účely odečtu od základu daně dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, uveďte Vaše údaje – jméno a příjmení, datum odeslání platby, datum narození, bydliště, příp. název firmy, IČO, DIČ, sídlo.