oprogramu

DARUJ F≈M: I Vy rozhodujete

Město spojuje síly s veřejností

Statutární město Frýdek-Místek jako prvek participativního rozpočtování vyhlásilo sbírkový program „DARUJ F≈M“. Program je určen na podporu vybraných veřejných sbírek konaných na území Frýdku-Místku za veřejně prospěšným účelem s dopadem na jeho občany, jeho území či jeho blízké okolí.

oprojektu

Co přispějete, město zdvojnásobí

Zapojit se mohou organizace, které se snaží získat peníze na prospěšný účel.

Žadatel podá žádost o zařazení do programu, ve které popíše veřejně prospěšný účel veřejné sbírky, která by měla být konána (zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí). Žádosti, které splní podmínky programu, budou předloženy k projednání radě města, která rozhodne o jejich zařazení či nezařazení do programu a konání veřejné sbírky.

Město pro účel zařazený do programu zřídí veřejnou sbírku. Po dohodě se žadatelem stanoví konečné datum sbírky. Zastupitelstvu města bude předložen návrh na přijetí závazku poskytnutí daru ve výši částky vybrané ve veřejné sbírce od jejího zahájení do konečného data sbírky. Částka vybraná mezi veřejností se tak zdvojnásobí. Po uplynutí konečného data sbírky bude zastupitelstvu města předložen návrh na poskytnutí tohoto daru.

Pravidla programu naleznete na webu města.

Tímto způsobem si město prakticky ověří, nakolik vnímá konkrétní projekt jako prospěšný i veřejnost, a v jaké výši má být z městského rozpočtu spolufinancován.

Přispějte na probíhající sbírky

V roce 2023 je možno přispívat na vybudování flow trailu na Palkovických hůrkách a na finanční pomoc Ukrajině.

V roce 2022 bylo možné přispět na pořízení lavic pro kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku.

V roce 2021 bylo možné přispět na opravu věže kostela ve Skalici, na pořízení automobilů pro Mobilní hospic Charity F-M a na záchranu stodoly ve Faunaparku.

V roce 2020 bylo možné přispět na nové varhany pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích a na doplnění workoutového hřiště a zábavně-relaxačního zázemí pro veřejnost u chaty Prašivá.

V roce 2019 bylo možné přispět na opravu evangelického kostela.

oprojektu
Potřebujete se zeptat?
oprogramu
services

Jak můžete přispět

Finanční pomoc Ukrajině

Zašlete jakoukoliv částku na bankovní účet 123-5440620257/0100.

Pošlete platbu z mobilního bankovnictví:

QR Platba - Sbírka na Ukrajinu

Detail účtu můžete sledovat zde: TRANSPARENTNÍ ÚČET
Více o sbírce naleznete zde: Pomoc Ukrajině.

Flow trail Palkovické hůrky

Zašlete jakoukoli částku na bankovní účet č. 123-9010880217/0100.

Pošlete platbu z mobilního bankovnictví:

Detail účtu můžete sledovat zde: TRANSPARENTNÍ ÚČET
Více o sbírce naleznete zde: Flow trail Palkovické hůrky.

Tyto účty jsou transparentní, to znamená, že o každé platbě, poslané na tyto účty, budou na Internetu zveřejněny následující informace: výše a měna platby, datum připsání platby, popis platby, název účtu plátce (byl-li bankou plátce předán), zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol (byly-li plátcem uvedeny).

services
Contact
#kontakt

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dotazy týkající se našich projektů.

  • Statutární město Frýdek-Místek
  • ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
  • darujfm@frydekmistek.cz
  • +420 558 609 271

    Kontaktní formulář

    #kontakt
    Contact