Pořízení lavic pro kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku

Kostel sv. Jana Křtitele

Sbírka na pořízení nových lavic.

Pořízení lavic pro kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku

Římskokatolická farnost Frýdek předložila v rámci programu žádost o zařazení záměru pořízení nových lavic pro kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku.

Rada města dne 15. 2. 2022 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Nové lavice pro kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu. Zastupitelstvo města se dne 9. 3. 2022 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 200 tis. Kč).

Protože ve veřejné sbírce bylo ke dni 26. 9. 2022 vybráno 212 406,19 Kč, město poskytlo dar v maximální výši 200 000 Kč. Celkem po ukončení sbírky bylo farnosti předáno 412 408,10 Kč.

Římskokatolická farnost Frýdek: Proč žádáme občany o finanční výpomoc na pořízení nových lavic

Kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku je významná stavba s gotickým jádrem ze 2. pol. 14. století.

V současné době se nachází v kostele sv. Jana Křtitele ve Frýdku různé typy lavic, které původně byly v jiných kostelích a kaplích. Jsou odlišné jak materiálově, tak slohově a nevyhovují požadavkům a kapacitě kostela. Namísto směsi zbytků starších lavic jsou navrženy nové dřevěné lavice v jednoduché a osvědčené formě. Celková kapacita pevných lavic v hlavní lodi kostela se zvýší ze současných cca 115 míst na 160 míst.

Dalším pozitivním přínosem celé akce bude navrácení souboru dvanácti lavic z kostela sv. Jana Křtitele do kaple sv. Barbory na Frýdeckém zámku, kde je jejich původní místo.

Výrobu nových lavic zajistí chráněná stolařská dílna Charity sv. Alexandra v Ostravě-Kunčičkách.

Celkové náklady jsou odhadovány ve výši 1 123 tis. Kč.

Jak můžete přispět

Veřejná sbírka byla ukončena k 26. 9. 2022.

Celkem bylo vybráno 412 408,10 Kč (včetně příspěvku města ve výši 200 000,00 Kč).

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dotazy týkající se našich projektů.

Statutární město Frýdek-Místek
ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
darujfm@frydekmistek.cz
+420 558 609 271

Katolický lidový dům v Místku z. s.
F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
lidovydum.fm@gmail.com
+420 737 746 476

    Chcete-li vystavit potvrzení o poskytnutí daru pro účely odečtu od základu daně dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, uveďte Vaše údaje – jméno a příjmení, datum odeslání platby, datum narození, bydliště, příp. název firmy, IČO, DIČ, sídlo.