Pomoc Ukrajině

Pomoc Ukrajině

Má město přispět na pomoc Ukrajině? A přidáte se i Vy?

Pomoc Ukrajině

Sbírka na finanční pomoc pro Ukrajinu.

Pomoc Ukrajině

Ukrajina: Má město přispět na pomoc Ukrajině? A přidáte se i Vy?

Po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině se v České republice zvedla obrovská vlna solidarity s ukrajinskými občany, stejně také lidé ve Frýdku-Místku ve velkém pomáhají přicházejícím uprchlíkům na všech frontách. Nabídku konkrétní pomoci občanům Ukrajiny rozšířilo Statutární město Frýdek-Místek, které vyhlásilo mimořádnou veřejnou sbírku „DARUJ F≈M – Pomoc Ukrajině“.

Rada města dne 1. 3. 2022 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Pomoc Ukrajině“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu. Zastupitelstvo města se dne 9. 3. 2022 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 1 mil. Kč). Vybraná částka se tak zdvojnásobí. Protože fáze humanitární pomoci a pomoci uprchlíkům ve městě již byla a je financována z rozpočtu města mimo program DARUJ F≈M, byla posléze maximální částka finančního příspěvku města upravena na 100 tis. Kč a konání veřejné sbírky bylo prodlouženo do 20. 12. 2024.

Peněžní prostředky získané ve sbírce mohou být použity například na humanitární pomoc během války, pomoc uprchlíkům, poválečnou obnovu, případně další formy pomoci. Konkrétní účel bude upřesněn po skončení sbírky 20. 12. 2024 a podle aktuálního vývoje situace na Ukrajině.

Pro sbírku „DARUJ F≈M – Pomoc Ukrajině“ platí stejná pravidla jako pro další veřejné sbírky programu: město zdvojnásobí konečnou částku věnovanou veřejností, maximálně však do výše sto tisíc korun.

Děkujeme za Vaše příspěvky potřebným a solidaritu s národem postiženým válečným konfliktem.

Jak můžete přispět

Zašlete jakoukoliv částku na bankovní účet sbírky.

Číslo účtu:
123-5440620257/0100

Transparentní účet:
Zobrazit detail transparentního účtu

Tento účet je transparentní, to znamená, že o každé platbě, poslané na tento účet, budou na Internetu zveřejněny následující informace: výše a měna platby, datum připsání platby, popis platby, název účtu plátce (byl-li bankou plátce předán), zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol (byly-li plátcem uvedeny).

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dotazy týkající se našich projektů.

Statutární město Frýdek-Místek
ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
darujfm@frydekmistek.cz
+420 558 609 271

    Chcete-li vystavit potvrzení o poskytnutí daru pro účely odečtu od základu daně dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, uveďte Vaše údaje – jméno a příjmení, datum odeslání platby, datum narození, bydliště, příp. název firmy, IČO, DIČ, sídlo.