Úpravy a vybavení Lidového domu

Úprava a vybavení
lidového domu

Má město přispět na úpravy a vybavení Lidového domu? A přidáte se i Vy?

Úpravy a vybavení Lidového domu

Lidový dům: Má město přispět na úpravy a vybavení Lidového domu? A přidáte se i Vy?

Katolický lidový dům v Místku z. s. předložil v rámci programu žádost o zařazení záměru pořízení vzduchotechniky do Klubu Nezbeda a vybavení (stolů a židlí) do kluboven pro děti, skauty a seniory.

Rada města dne 21. 11. 2023 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Úpravy a vybavení Lidového domu“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu. Zastupitelstvo města se dne 13. 12. 2023 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 200 tis. Kč). Tato částka se tak zdvojnásobí. Sbírka probíhá od 18. 12. 2023 do 20. 12. 2024.

Spolek Katolický lidový dům v Místku: Proč žádáme občany o finanční výpomoc na úpravy a vybavení Lidového domu

Lidový dům má skoro 100 let, nikdy nebyl ziskový, sloužil vždy nevýdělečným akcím a veřejnosti. Nyní potřebuje renovaci, na kterou spolek bohužel nemá prostředky. Největším problémem je větrání v prostorách, kde se nachází nízkoprahový klub Nezbeda. Je potřeba zde naistalovat vzduchotechniku, aby vzduch cirkuloval a nedocházelo ke srážení vlhkosti.

Nízkoprahový Klub Nezbeda je službou pro všechny děti od 6 do 20 let. V Klubu se snaží být dětem partnery, kteří pomáhají zvládnout různé životní etapy a také aktuální situaci nebo problémy (problémy ve škole, vztahy s vrstevníky, situace v rodině apod.). Širokou nabídkou aktivit a programů děti podporují v aktivním trávení volného času. Jeho provoz je celoroční, takže nabízí skvělé vyžití pro děti i o prázdninách. Tento klub zde sídlí už skoro 30 let, všechny děti ho mají rádi, rodiče jsou moc spokojeni s nabídkou a se službou, která je bezplatná.

V Lidovém domě se také pravidelně scházejí další skupiny veřejnosti, většinou skauti a senioři. Proto je dále plánováno pořízení vybavení klubu Nezbeda, kluboven skautů a seniorů, hlavně nových stolů a židlí, které již nejsou v dobrém stavu.

Celkové náklady jsou odhadovány ve výši cca 400 tis. Kč.

Jak můžete přispět

Zašlete jakoukoliv částku na bankovní účet sbírky.

Číslo účtu:
131-1409570257/0100

Transparentní účet:
Zobrazit detail transparentního účtu

Tento účet je transparentní, to znamená, že o každé platbě, poslané na tento účet, budou na Internetu zveřejněny následující informace: výše a měna platby, datum připsání platby, popis platby, název účtu plátce (byl-li bankou plátce předán), zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol (byly-li plátcem uvedeny).

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dotazy týkající se našich projektů.

Statutární město Frýdek-Místek
ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
darujfm@frydekmistek.cz
+420 558 609 271

Katolický lidový dům v Místku z. s.
F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
lidovydum.fm@gmail.com
+420 737 746 476

    Chcete-li vystavit potvrzení o poskytnutí daru pro účely odečtu od základu daně dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, uveďte Vaše údaje – jméno a příjmení, datum odeslání platby, datum narození, bydliště, příp. název firmy, IČO, DIČ, sídlo.