oprojektulidovydum

Úpravy a vybavení Lidového domu

Lidový dům: Má město přispět na úpravy a vybavení Lidového domu? A přidáte se i Vy?

Katolický lidový dům v Místku z. s. předložil v rámci programu žádost o zařazení záměru pořízení vzduchotechniky do Klubu Nezbeda a vybavení (stolů a židlí) do kluboven pro děti, skauty a seniory.

Rada města dne 21. 11. 2023 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Úpravy a vybavení Lidového domu“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu. Zastupitelstvo města se dne 13. 12. 2023 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 200 tis. Kč). Tato částka se tak zdvojnásobí. Sbírka probíhá od 18. 12. 2023 do 20. 12. 2024.

Spolek Katolický lidový dům v Místku: Proč žádáme občany o finanční výpomoc na úpravy a vybavení Lidového domu

Lidový dům má skoro 100 let, nikdy nebyl ziskový, sloužil vždy nevýdělečným akcím a veřejnosti. Nyní potřebuje renovaci, na kterou spolek bohužel nemá prostředky. Největším problémem je větrání v prostorách, kde se nachází nízkoprahový klub Nezbeda. Je potřeba zde naistalovat vzduchotechniku, aby vzduch cirkuloval a nedocházelo ke srážení vlhkosti.

Nízkoprahový Klub Nezbeda je službou pro všechny děti od 6 do 20 let. V Klubu se snaží být dětem partnery, kteří pomáhají zvládnout různé životní etapy a také aktuální situaci nebo problémy (problémy ve škole, vztahy s vrstevníky, situace v rodině apod.). Širokou nabídkou aktivit a programů děti podporují v aktivním trávení volného času. Jeho provoz je celoroční, takže nabízí skvělé vyžití pro děti i o prázdninách. Tento klub zde sídlí už skoro 30 let, všechny děti ho mají rádi, rodiče jsou moc spokojeni s nabídkou a se službou, která je bezplatná.

V Lidovém domě se také pravidelně scházejí další skupiny veřejnosti, většinou skauti a senioři. Proto je dále plánováno pořízení vybavení klubu Nezbeda, kluboven skautů a seniorů, hlavně nových stolů a židlí, které již nejsou v dobrém stavu.

Celkové náklady jsou odhadovány ve výši cca 400 tis. Kč.

Potřebujete se zeptat?
oprojektulidovydum
jakprispetlidovydum

Jak můžete přispět

Lidový dům

Zašlete jakoukoliv částku na bankovní účet 131-1409570257/0100.

Pošlete platbu z mobilního bankovnictví:

Detail účtu můžete sledovat zde: TRANSPARENTNÍ ÚČET

Tento účet je transparentní, to znamená, že o každé platbě, poslané na tento účet, budou na Internetu zveřejněny následující informace: výše a měna platby, datum připsání platby, popis platby, název účtu plátce (byl-li bankou plátce předán), zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol (byly-li plátcem uvedeny).

jakprispetlidovydum
contact

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dotazy týkající se našich projektů.

 • Statutární město Frýdek-Místek
 • ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
 • darujfm@frydekmistek.cz
 • +420 558 609 271
 • Katolický lidový dům v Místku z. s.
 • F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
 • lidovydum.fm@gmail.com
 • +420 737 746 476

  Kontaktní formulář

  contact