Azylový dům Sára

Herní prvky pro
Azylový dům Sára

Má město přispět na herní prvky pro Azylový dům Sára? A přidáte se i Vy?

Azylový dům Sára
Herní prvky pro
Azylový dům Sára

Sbírka na herní prvky pro Azylový dům Sára.

Herní prvky pro Azylový dům Sára

Azylový dům Sára: Má město přispět na herní prvky pro dětské hřiště? A přidáte se i Vy?

Slezská diakonie předložila v rámci programu žádost o zařazení záměru pořízení herních prvků pro dětské hřiště Azylového domu Sára.

Rada města dne 20. 2. 2024 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Herní prvky pro Azylový dům Sára“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu. Zastupitelstvo města se dne 13. 3. 2024 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 30 tis. Kč). Tato částka se tak zdvojnásobí. Sbírka probíhá od 18. 3. 2024 do 20. 12. 2024.

Slezská diakonie: Proč žádáme občany o finanční pomoc na herní prvky pro Azylový dům Sára

Posláním služby SÁRA Frýdek-Místek, Azylový dům pro matky s dětmi, jehož zřizovatelem je Slezská diakonie, je poskytovat dočasné ubytování matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Podporuje klientky v řešení jejich individuální situace tak, aby nalezly vhodné bydlení a mohly žít životem nezávislým na službě azylového domu.

Z prostředků sbírky je v plánu pořídit herní prvky na dětském hřišti v zahradě azylového domu zaměřené na starší věkovou kategorii. V rámci společných aktivit střediska, aktivit dobrovolníků, i aktivit pro veřejnost, které středisko pořádá (den otevřených dveří, den dětí apod.), tak budou moct i starší děti (od 6 let) trávit kvalitní čas venku.

Celkové náklady jsou odhadovány ve výši cca 60 tis. Kč.

Jak můžete přispět

Zašlete jakoukoliv částku na bankovní účet sbírky.

Číslo účtu:
131-2559030277/0100

Transparentní účet:
Zobrazit detail transparentního účtu

Tento účet je transparentní, to znamená, že o každé platbě, poslané na tento účet, budou na Internetu zveřejněny následující informace: výše a měna platby, datum připsání platby, popis platby, název účtu plátce (byl-li bankou plátce předán), zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol (byly-li plátcem uvedeny).

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dotazy týkající se našich projektů.

Statutární město Frýdek-Místek
ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
darujfm@frydekmistek.cz
+420 558 609 271

Slezská diakonie
Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín
sara.fm@slezskadiakonie.cz
+420 731 149 539

    Chcete-li vystavit potvrzení o poskytnutí daru pro účely odečtu od základu daně dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, uveďte Vaše údaje – jméno a příjmení, datum odeslání platby, datum narození, bydliště, příp. název firmy, IČO, DIČ, sídlo.