Flow trail Palkovické hůrky

Flow trail
Palkovické hůrky

Má město přispět na flow trail? A přidáte se i Vy?

Flow trail
Palkovické hůrky

Sbírka na vybudování a údržbu stezky pro horská kola.

Flow trail Palkovické hůrky

Flow trail Palkovické hůrky: Má město přispět na vybudování stezky? A přidáte se i Vy?

Flow Trails Palkovice z. s. předložil v rámci programu žádost o zařazení záměru vybudování a údržby flow trailu – stezky pro horská kola na Palkovických hůrkách.

Flow trail je přírodní jednosměrná stezka pro horská kola, citlivě zasazená do terénu, jehož trasa obsahuje prvky, které zlepšují cyklistův prožitek (tedy tzv. flow) – vlny, boule, zatáčky (mohou být i klopené). Měl by však být postaven tak, aby byl sjízdný pro všechny.

Rada města dne 22. 8. 2023 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Flow trail Palkovické hůrky“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu. Zastupitelstvo města se dne 13. 9. 2023 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 90 tis. Kč). Tato částka se tak zdvojnásobí. Sbírka probíhá od 18. 9. 2023 do 31. 3. 2024.

Spolek Flow Trails Palkovice: Proč žádáme občany o finanční výpomoc na vybudování flow trailu

Flow trail o délce 612 m vznikne na pozemku p. č. 3092, k. ú. Palkovice, v lese ve vlastnictví obce Palkovice na Palkovických hůrkách, na hranici katastru Chlebovic. Trail v rekreační oblasti hojně navštěvované i občany města Frýdku-Místku bude přínosný pro milovníky horské cyklistiky ve Frýdku-Místku a jeho přilehlém okolí a pro rodiny s dětmi, jelikož stezka je koncipována tak, aby ji projely i malé děti a cyklisté začátečníci.

Plánované úpravy:

  • pročištění zamýšlené trasy od porostu (borůvčí, ostružiní a tráva) – bez kácení stromů;mapa
  • odstranění hrabanky a odhalení pískového podloží;
  • v místech, kde by mohlo docházet k zadržování vody bude z původního materiálu (kameny z podloží) vyskládána drenáž pro přirozené vsakování vody;
  • navážka čisté hlíny bez příměsí pro formování prvků trailu (vlny, dvouvlny, zatáčky), práce s bagrem a pásovým dumperem;
  • povrch bude zhutněn vibrační deskou, aby nedocházelo k erozi;
  • finální povrch bude z vápencové drtě;
  • konečná šířka trailu po zarůstání vegetací bude kolem 1 m;
  • značení trati a informační tabule s provozním řádem.

Jak můžete přispět

Veřejná sbírka byla ukončena.

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dotazy týkající se našich projektů.

Statutární město Frýdek-Místek
ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
darujfm@frydekmistek.cz
+420 558 609 271

Flow Trails Palkovice z. s.
Palkovice 576, 739 41 Palkovice
larysz.jakub@gmail.com
+420 735 060 553

    Chcete-li vystavit potvrzení o poskytnutí daru pro účely odečtu od základu daně dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, uveďte Vaše údaje – jméno a příjmení, datum odeslání platby, datum narození, bydliště, příp. název firmy, IČO, DIČ, sídlo.