oprojektutrail

Flow trail Palkovické hůrky

Flow trail Palkovické hůrky: Má město přispět na vybudování stezky? A přidáte se i Vy?

Flow Trails Palkovice z. s. předložil v rámci programu žádost o zařazení záměru vybudování a údržby flow trailu – stezky pro horská kola na Palkovických hůrkách.

Flow trail je přírodní jednosměrná stezka pro horská kola, citlivě zasazená do terénu, jehož trasa obsahuje prvky, které zlepšují cyklistův prožitek (tedy tzv. flow) – vlny, boule, zatáčky (mohou být i klopené). Měl by však být postaven tak, aby byl sjízdný pro všechny.

Rada města dne 22. 8. 2023 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Flow trail Palkovické hůrky“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu. Zastupitelstvo města se dne 13. 9. 2023 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 90 tis. Kč). Tato částka se tak zdvojnásobí. Sbírka probíhá od 18. 9. 2023 do 31. 3. 2024.

Spolek Flow Trails Palkovice: Proč žádáme občany o finanční výpomoc na vybudování flow trailu

Flow trail o délce 612 m vznikne na pozemku p. č. 3092, k. ú. Palkovice, v lese ve vlastnictví obce Palkovice na Palkovických hůrkách, na hranici katastru Chlebovic. Trail v rekreační oblasti hojně navštěvované i občany města Frýdku-Místku bude přínosný pro milovníky horské cyklistiky ve Frýdku-Místku a jeho přilehlém okolí a pro rodiny s dětmi, jelikož stezka je koncipována tak, aby ji projely i malé děti a cyklisté začátečníci.

Plánované úpravy:

 • pročištění zamýšlené trasy od porostu (borůvčí, ostružiní a tráva) – bez kácení stromů;mapa
 • odstranění hrabanky a odhalení pískového podloží;
 • v místech, kde by mohlo docházet k zadržování vody bude z původního materiálu (kameny z podloží) vyskládána drenáž pro přirozené vsakování vody;
 • navážka čisté hlíny bez příměsí pro formování prvků trailu (vlny, dvouvlny, zatáčky), práce s bagrem a pásovým dumperem;
 • povrch bude zhutněn vibrační deskou, aby nedocházelo k erozi;
 • finální povrch bude z vápencové drtě;
 • konečná šířka trailu po zarůstání vegetací bude kolem 1 m;
 • značení trati a informační tabule s provozním řádem.

Celkové náklady jsou odhadovány ve výši cca 180 tis. Kč.

Potřebujete se zeptat?
oprojektutrail
jakprispettrail

Jak můžete přispět

Bankovní převod

Zašlete jakoukoliv částku na bankovní účet 123-9010880217/0100.

Pošlete platbu z mobilního bankovnictví:

Detail účtu můžete sledovat zde: TRANSPARENTNÍ ÚČET

Tento účet je transparentní, to znamená, že o každé platbě, poslané na tento účet, budou na Internetu zveřejněny následující informace: výše a měna platby, datum připsání platby, popis platby, název účtu plátce (byl-li bankou plátce předán), zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol (byly-li plátcem uvedeny).

jakprispettrail
contact

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dotazy týkající se našich projektů.

 • Statutární město Frýdek-Místek
 • ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
 • darujfm@frydekmistek.cz
 • +420 558 609 271
 • Flow Trails Palkovice z. s.
 • Palkovice 576, 739 41 Palkovice
 • larysz.jakub@gmail.com
 • +420 735 060 553

  Kontaktní formulář

  contact