Záchrana stodoly ve Faunaparku

Záchrana stodoly
ve Faunaparku

Sbírka na záchranu stodoly ve Faunaparku.

Záchrana stodoly ve Faunaparku

Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku předložil v rámci programu žádost o zařazení záměru záchrana stodoly ve Faunaparku.

Rada města dne 25. 5. 2021 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Záchrana stodoly ve Faunaparku“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu. Zastupitelstvo města se dne 16. 6. 2021 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 50 tis. Kč).

Protože ve veřejné sbírce bylo ke dni 15. 12. 2021 vybráno 51 976,10 Kč, město poskytlo dar v maximální výši 50 000 Kč. Celkem po ukončení sbírky bylo spolku předáno 103 477,92 Kč.

Spolek pro Faunapark: Proč žádáme občany o příspěvek

Spolu s desítkami dobrovolníků spolek více jak 112 let starou stodolu vlastnoručně přebudoval na multifunkční sál. Již několik let ji využívá nejen široká veřejnost, komunita kolem Faunaparku, ale i kluby, spolky a kroužky z Frýdku-Místku a okolí, např. Charita, Rebel, Adra, Žirafa, Neposedné tlapky, Dancepoint, TS AKTIV, senioři FM, MT FM a další. Proběhly zde již stovky setkání a desítky přednášek pro veřejnost, např. o životním prostředí, přírodě, historii regionu, osobnostech z kraje, architektuře a lokálních zajímavostech. Stodola je využívána i pro dětské naučné programy pro děti mateřských škol a žáky základních škol.

I přes Anti covidová opatření spolek v roce 2020 uspořádal přes 30 akcí pro veřejnost s účastí cca 3000 návštěvníků. Naučné programy pro děti navštívilo bezmála 900 nejmenších. V říjnu a listopadu 2020 byly kvůli covidu zrušeny rezervace pro cca 800 dětí.

Stav stodoly je poplatný jejímu věku. Do stodoly zatéká a za deště je bohužel nepoužitelná. Hrozí její zničení. Díky podpoře z DARUJ F≈M střechu spolek společně s dobrovolníky i odborníky opraví, vybaví hromosvodem, vybuduje nová vrata a doplní vybavení ve stodole.

Celkové náklady jsou odhadovány ve výši 780 tis. Kč.

Další informace naleznete na webu zoofm.cz.

Jak můžete přispět

Veřejná sbírka byla ukončena k 20. 12. 2021.

Celkem bylo vybráno 103 477,92 Kč (včetně příspěvku města ve výši 50 000,00 Kč).

Chcete-li přesto pomoci, návod najde na www.zoofm.cz/podpora-a-pomoc.

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dotazy týkající se našich projektů.

Statutární město Frýdek-Místek
ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
darujfm@frydekmistek.cz
+420 558 609 271

    Chcete-li vystavit potvrzení o poskytnutí daru pro účely odečtu od základu daně dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, uveďte Vaše údaje – jméno a příjmení, datum odeslání platby, datum narození, bydliště, příp. název firmy, IČO, DIČ, sídlo.