Sbírka na zvelebení okolí Chaty Prašivá

Zázemí Chaty Prašivá

Sbírka na zvelebení okolí Chaty Prašivá.

Sbírka na zvelebení okolí Chaty Prašivá

Klub českých turistů, odbor Beskydy předložil v rámci programu žádost o zařazení záměru zvelebení okolí chaty prostřednictvím realizace stylového přírodního workoutového hřiště a vybudováním relaxačního zázemí pro veřejnost u chaty Prašivá.

Rada města dne 11. 2. 2020 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Workoutové hřiště a zábavně-relaxační zázemí pro veřejnost u chaty Prašivá“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu. Zastupitelstvo města se dne 4. 3. 2020 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 100 tis. Kč).

Protože ve veřejné sbírce bylo ke dni 31. 10. 2020 vybráno 106 672,11 Kč, město poskytlo dar v maximální výši 100 000 Kč. Celkem po ukončení sbírky bylo klubu předáno 210 673,56 Kč.

KČT, odbor Beskydy: Proč žádáme občany o finanční výpomoc na zvelebení okolí Chaty Prašivá

Klub českých turistů, odbor Beskydy, jakožto vlastník horské chaty Prašivá už 5 let úspěšně realizuje projekt záchrany a obnovy chaty. Odpracováno již bylo 15 000 hodin práce, na kterých se podílelo téměř 500 dobrovolníků z řad široké veřejnosti. Na obnově chaty se dlouhodobě podílí také desítky obcí, kraj, firmy a instituce. Cílem tohoto nového projektu je vytvoření něčeho pro všechny podpůrce, nadšence a dobrovolníky z řad široké veřejnosti, kteří projektu obnovy chaty fandí a pravidelně chatu navštěvují. Pro zatraktivnění okolí Chaty Prašivá pro návštěvníky jsou plánovány následující kroky:

 1. realizace stylového přírodního workoutového hřiště (venkovní posilovny), kdy základním stavebním materiálem bude přírodní dřevo
 2. zakoupení hry pétanque, lajny pro slackline a lana na šplh
 3. zřízení přírodní dlažby kolem ruských kuželek, doplnění o dřevěný stůl a lavičky 
 4. instalace lana na šplh
 5. stavba léčivé relaxační pyramidy
 6. úprava plochy pro hru Petanque, osazení dřevěnými lavičkami a stolem
 7. zřízení přírodní kamenné dlažby kolem EKO WC
 8. osazení kotevních prvků pro „slackline“ (lajnu) a její natažení
 9. oddělení jednotlivých ploch oplocením z přírodních materiálů a živým plotem

Celkové náklady jsou odhadovány ve výši 500 tis. Kč.

Hřiště je situováno do zadní části zahrady za chatou a celý koncept hřiště je navržen v souladu s okolní přírodou tak, že základním stavebním materiálem bude přírodní dřevo, aby to celé zapadlo do okolní krajiny obdobně, jak se to šikovně podařilo zvládnout s přírodním dětským hřištěm. Více ve fotogalerii: http://www.chataprasiva.cz/galerie/hriste/

Podrobné informace o dlouhodobém projektu obnovy chaty naleznete v prezentaci zde: www.ChataPrasiva.cz

Jak můžete přispět

Veřejná sbírka byla ukončena k 18. 12. 2020.

Celkem bylo vybráno 210 673,56 Kč (včetně příspěvku města ve výši 100 000,00 Kč).

Chcete-li přesto pomoci, můžete zakoupit knihu o Prašivé na http://www.chataprasiva.cz/100let/.

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dotazy týkající se našich projektů.

Statutární město Frýdek-Místek
ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
darujfm@frydekmistek.cz
+420 558 609 271

KČT, odbor Beskydy
Vyšní Lhoty 200, 739 51 Vyšní Lhoty
chatari@chataprasiva.cz
+420 604 618 400

  Chcete-li vystavit potvrzení o poskytnutí daru pro účely odečtu od základu daně dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, uveďte Vaše údaje – jméno a příjmení, datum odeslání platby, datum narození, bydliště, příp. název firmy, IČO, DIČ, sídlo.