Pořízení automobilů pro Mobilní hospic Charity F-M

Automobily
pro Mobilní hospic
Charity F-M

Sbírka na pořízení nových automobilů pro Mobilní hospic Charity F-M

Pořízení automobilů pro Mobilní hospic Charity F-M

Charita Frýdek-Místek předložila v rámci programu žádost o zařazení záměru pořízení automobilů pro Mobilní hospic.

Rada města dne 11. 5. 2021 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Pořízení automobilů pro Mobilní hospic Charity Frýdek-Místek“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu. Zastupitelstvo města se dne 16. 6. 2021 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 200 tis. Kč).

Protože ve veřejné sbírce bylo ke dni 15. 12. 2021 vybráno 64 283,07 Kč, město poskytlo dar ve stejné výši. Celkem po ukončení sbírky bylo charitě předáno 141 268,21 Kč.

Charita Frýdek-Místek: Proč žádáme občany o příspěvek

Cílem je podpořit rozvoj mobilní hospicové péče Charity Frýdek-Místek, což je služba, která umožňuje dospělým pacientům s nevyléčitelným onemocněním důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života. Mobilní hospic nabízí pro lidi v závěru života péči lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychologa a duchovního v domácím prostředí. Společně pomáhají nemocnému zvládat bolest a další průvodní jevy terminální fáze onemocnění. Služby jsou poskytovány bezplatně v okrese Frýdek-Místek (většina klientů je přímo z Frýdku-Místku).

Získané finanční prostředky by byly použity na nákup 2 automobilů. Automobil je pro zdravotní sestry v terénu nejdůležitější pracovní nástroj. Díky němu mohou bez problémů přejíždět mezi pacienty. Často s sebou vozí zdravotnické pomůcky, přístroje a jen těžko by se bez automobilů obešly. V současné době disponuje hospic 4 automobily, z toho 3 jsou značně ojeté, méně bezpečné a na jejich opravy jsou vydávány nemalé finanční prostředky. Zároveň roste zájem o hospicové služby. V roce 2020 vzrostl počet klientů o 30 % oproti roku 2019. Nemocní si v současné době nedostatečných kapacit ve zdravotnických zařízeních přejí více než kdy jindy zemřít doma.

Cílem je tedy vyhovět klientům a zároveň udržet zaměstnance v bezpečí. Celkové náklady jsou odhadovány ve výši 600 tis. Kč.

Další informace naleznete na webu charitafm.cz.

Jak můžete přispět

Veřejná sbírka byla ukončena k 20. 12. 2021.

Celkem bylo vybráno 141 268,21 Kč (včetně příspěvku města ve výši 64 283,07 Kč).

Chcete-li přesto pomoci, pošlete příspěvek na účet Charity FM 2112858051/2700.

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dotazy týkající se našich projektů.

Statutární město Frýdek-Místek
ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
darujfm@frydekmistek.cz
+420 558 609 271

    Chcete-li vystavit potvrzení o poskytnutí daru pro účely odečtu od základu daně dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, uveďte Vaše údaje – jméno a příjmení, datum odeslání platby, datum narození, bydliště, příp. název firmy, IČO, DIČ, sídlo.