oprojektufaunapark

Záchrana stodoly ve Faunaparku

Faunapark: Má město přispět na záchranu stodoly? A přidáte se i Vy?

Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku předložil v rámci programu žádost o zařazení záměru záchrana stodoly ve Faunaparku.

Rada města dne 25. 5. 2021 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Záchrana stodoly ve Faunaparku“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu. Zastupitelstvo města se dne 16. 6. 2021 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 50 tis. Kč). Tato částka se tak zdvojnásobí. Přispívat na sbírku je možné až do 20. 12. 2021.

Spolek pro Faunapark: Proč žádáme občany o příspěvek

 

Spolu s desítkami dobrovolníků spolek více jak 112 let starou stodolu vlastnoručně přebudoval na multifunkční sál. Již několik let ji využívá nejen široká veřejnost, komunita kolem Faunaparku, ale i kluby, spolky a kroužky z Frýdku-Místku a okolí, např. Charita, Rebel, Adra, Žirafa, Neposedné tlapky, Dancepoint, TS AKTIV, senioři FM, MT FM a další. Proběhly zde již stovky setkání a desítky přednášek pro veřejnost, např. o životním prostředí, přírodě, historii regionu, osobnostech z kraje, architektuře a lokálních zajímavostech. Stodola je využívána i pro dětské naučné programy pro děti mateřských škol a žáky základních škol.

Faunapark FM logo

I přes Anti covidová opatření spolek v roce 2020 uspořádal přes 30 akcí pro veřejnost s účastí cca 3000 návštěvníků. Naučné programy pro děti navštívilo bezmála 900 nejmenších. V říjnu a listopadu 2020 byly kvůli covidu zrušeny rezervace pro cca 800 dětí.

Stav stodoly je poplatný jejímu věku. Do stodoly zatéká a za deště je bohužel nepoužitelná. Hrozí její zničení. Díky podpoře z DARUJ F≈M střechu spolek společně s dobrovolníky i odborníky opraví, vybaví hromosvodem, vybuduje nová vrata a doplní vybavení ve stodole.

Celkové náklady jsou odhadovány ve výši 780 tis. Kč.

Další informace naleznete na webu zoofm.cz.

Potřebujete se zeptat?
oprojektufaunapark
jakprispetfaunapark

Jak můžete přispět

Bankovní převod

Zašlete jakoukoliv částku na bankovní účet
123-3108940217/0100.


Pošlete platbu z mobilního bankovnictví:

QR kod platby - faunapark

Tento účet je transparentní, to znamená, že o každé platbě, poslané na tento účet, budou na Internetu zveřejněny následující informace: výše a měna platby, datum připsání platby, popis platby, název účtu plátce (byl-li bankou plátce předán), zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol (byly-li plátcem uvedeny).

Detail účtu můžete sledovat zde: TRANSPARENTNÍ ÚČET.

jakprispetfaunapark
contact

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dotazy týkající se našich projektů.

  • Statutární město Frýdek-Místek
  • ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
  • darujfm@frydekmistek.cz
  • +420 558 609 271
  • Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku
  • Na Příkopě 1221, 738 01 Frýdek-Místek
  • petr.dvoracek@zoofm.cz
  • +420 603 400 671
Kontaktní formulář

contact