oprojektuvarhany

Nové varhany pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích

Chlebovické varhany: Má město přispět na pořízení nových varhan? A přidáte se i Vy?

Římskokatolická farnost Chlebovice předložila v rámci programu žádost o zařazení záměru pořízení nových varhan pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích.

Rada města dne 11. 2. 2020 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Nové varhany pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu. Zastupitelstvo města se dne 4. 3. 2020 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 200 tis. Kč). Tato částka se tak zdvojnásobí. Samotné poskytnutí daru bude předloženo k projednání zastupitelstvu 2. 12. 2020. Přispívat na sbírku je možné až do 4. 12. 2020.

Římskokatolická farnost Chlebovice: Proč žádáme občany o finanční výpomoc na pořízení nových varhan

Stávající varhany byly pořízeny na konci 2. světové války, byl použit nevhodný mechanismus stroje, díky provedení jsou ve špatném stavu a nelze je opravit. Celkové náklady na nové varhany s 10–11 rejstříky by měly činit cca 3 mil. Kč. Doposud bylo získáno 1 mil. Kč jako dary od firem. Další sbírky budou probíhat v kostele a na zbývající část již je předjednána bezúročná půjčka od Biskupství ostravsko-opavského.

Potřebujete se zeptat?
oprojektuvarhany
jakprispetvarhany

Jak můžete přispět

Bankovní převod

Sbírka bude zahájena 1. 4. 2020.

jakprispetvarhany
contact

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dotazy týkající se našich projektů.

  • Statutární město Frýdek-Místek
  • ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
  • darujfm@frydekmistek.cz
  • +420 558 609 271
  • Římskokatolická farnost Chlebovice
  • Pod Kabáticí 111, Chlebovice, 738 42 Frýdek-Místek
  • +420 608 612 763

contact