oprojektuvarhany

Nové varhany pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích

Chlebovické varhany: Má město přispět na pořízení nových varhan? A přidáte se i Vy?

Římskokatolická farnost Chlebovice předložila v rámci programu žádost o zařazení záměru pořízení nových varhan pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích.

Rada města dne 11. 2. 2020 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Nové varhany pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu. Zastupitelstvo města se dne 4. 3. 2020 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 200 tis. Kč). Tato částka se tak zdvojnásobí. Samotné poskytnutí daru bude předloženo k projednání zastupitelstvu 16. 12. 2020. Přispívat na sbírku je možné až do 18. 12. 2020.

Římskokatolická farnost Chlebovice: Proč žádáme občany o finanční výpomoc na pořízení nových varhan

Stávající varhany postavila na sklonku 2. světové války kutnohorská firma Josefa Melzera. Sice zatím slouží, nicméně se jedná o zvukově, materiálově a technicky podprůměrný a nespolehlivý hudební nástroj, který byl do Chlebovic dodán v pohnuté době počátkem roku 1945, a tak na něm lze spatřit materiálovou nouzi a všeobecné strádání válečných let.

Vzhledem k tomu, že byly postaveny s řadou konstrukčních chyb a na nízké řemeslné úrovni, je z dlouhodobého hlediska efektivnější, spolehlivější, umělecky hodnotnější a pro liturgii praktičtější postavit píšťalové varhany nové.

Celkové náklady na nové varhany s 10–11 rejstříky by měly činit cca 3 mil. Kč. Doposud bylo získáno 1 mil. Kč jako dary od firem. Další sbírky budou probíhat v kostele a na zbývající část již je předjednána bezúročná půjčka od Biskupství ostravsko-opavského.

V letošním roce slaví Chlebovice 700 let od jejich obnovení.

Další informace naleznete na webu Chlebovic a Farnosti Chlebovice.

Potřebujete se zeptat?
oprojektuvarhany
jakprispetvarhany

Jak můžete přispět

Bankovní převod

 Zašlete jakoukoliv částku na bankovní účet
115-9612540287/0100.

Pošlete platbu z mobilního bankovnictví:

QR kód pro platbu Chlebovice

Tento účet je transparentní, to znamená, že o každé platbě, poslané na tento účet, budou na Internetu zveřejněny následující informace: výše a měna platby, datum připsání platby, popis platby, název účtu plátce (byl-li bankou plátce předán), zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol (byly-li plátcem uvedeny).
Detail účtu můžete sledovat zde: TRANSPARENTNÍ ÚČET

jakprispetvarhany
contact

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dotazy týkající se našich projektů.

  • Statutární město Frýdek-Místek
  • ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
  • darujfm@frydekmistek.cz
  • +420 558 609 271
  • Římskokatolická farnost Chlebovice
  • Pod Kabáticí 111, Chlebovice, 738 42 Frýdek-Místek
  • +420 608 612 763
Kontaktní formulář

contact