oprojektuskalice

Oprava věže kostela sv. Martina ve Skalici

Věž skalického kostela: Má město přispět na opravu věže kostela? A přidáte se i Vy?

Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku předložila v rámci programu žádost o zařazení záměru opravy věže kostela sv. Martina ve Skalici.

Rada města dne 24. 11. 2020 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Oprava věže kostela sv. Martina ve Skalici“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu. Zastupitelstvo města se dne 16. 12. 2020 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 200 tis. Kč). Tato částka se tak zdvojnásobí. Přispívat na sbírku je možné až do 3. 9. 2021.

Římskokatolická farnost Skalice: Proč žádáme občany o příspěvek

Kostel sv. Martina ve Skalici je významnou renesanční kulturní památkou. Nejstarší jádro kostela pochází z roku 1622. Původní kaple se nachází v zadní oltářní části. Západní průčelí členěné pilastry s římsovými hlavicemi a pásovou bosáží nároží vrcholí trojúhelným tympanonem, nad ním vystupuje hranolová věž se seseknutými hranami zapuštěná do vstupního průčelí.

Kostel, a zvláště věž s průčelím, prochází postupnou opravou. V roce 2018 byly úspěšně repasovány hlavní vstupní dveře. Výplně otvorů – dřevěné okenice se žaluziemi ve věži kostela, byly v roce 2019 nahrazeny nově vyrobenými replikami z modřínového dřeva a taktéž bylo vyrobeno dřevěné kulaté okno v průčelí fasády kostela.

Krovy věže jsou v mnoha místech napadeny dřevokazným hmyzem a houbami. Fasáda a jednotlivé římsy věže jsou na mnoha místech zvětralé a odpadlé. Oplechování na průčelí fasády je poškozeno. Kovaný kříž umístěný na špici věže je uvolněn a v důsledku toho do věže zatéká. Makovice pod kovaným křížem je poškozená a zrezivělá. Plánovanou opravou krovů, krytiny a fasády věže chceme pokračovat v záchraně této kulturní památky.

Předpokládaný rozsah opravy:

Předmětem opravy je demontáž stávající střešní krytiny, kovaného kříže a makovice. Dále bude odstraněno stávající dřevěné bednění věže. Bude provedena kompletní chemická sanace jak dřevěných prvků krovu, tak zdiva v místech styku se dřevem. Budou provedeny tesařské výměny poškozených částí krovů a provedena montáž nového bednění. Z důvodů důkladného ošetření a nutnosti výměny poškozených částí dřevěných konstrukcí pozednic, námětků, kráčat je nutné demontovat stávající střešní krytinu a nebude ji možné opětovně použít, proto bude položena nová střešní krytina na věži kostela z falcovaného probarveného pozinkovaného plechu v odstínu antracit. V tomto typu materiálu a odstínu bude provedeno nové oplechování říms a zdiva na průčelí věže. Bude opraven kovaný kříž a pozlacena makovice. Stávající hromosvod projde revizí a opravou. Celkové předpokládané náklady na realizaci výše uvedených prací včetně stavby lešení kolem celé věže kostela dosahují v současné době částky 1 005 656,-Kč včetně DPH.

Potřebujete se zeptat?
oprojektuskalice
jakprispetskalice

Jak můžete přispět

Oprava věže kostela ve Skalici

Zašlete jakoukoliv částku na bankovní účet
123-1939920277/0100.

Pošlete platbu z mobilního bankovnictví:

QR Platba

Tento účet je transparentní, to znamená, že o každé platbě, poslané na tento účet, budou na Internetu zveřejněny následující informace: výše a měna platby, datum připsání platby, popis platby, název účtu plátce (byl-li bankou plátce předán), zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol (byly-li plátcem uvedeny).

Detail účtu můžete sledovat zde: TRANSPARENTNÍ ÚČET.

jakprispetskalice
contact

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dotazy týkající se našich projektů.

 • Statutární město Frýdek-Místek
 • ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
 • darujfm@frydekmistek.cz
 • +420 558 609 271
 • Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku
 • Skalice 91, 738 01 Frýdek-Místek
 • rkf.frydek@doo.cz
 • +420 731 625 683

  Kontaktní formulář

  contact