oprojektukosteljkrtitele

Pořízení lavic pro kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku

Kostel sv. J. Křtitele: Má město přispět na pořízení nových lavic? A přidáte se i Vy?

Římskokatolická farnost Frýdek předložila v rámci programu žádost o zařazení záměru pořízení nových lavic pro kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku.

Rada města dne 15. 2. 2022 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Nové lavice pro kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu. Zastupitelstvo města se dne 9. 3. 2022 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 200 tis. Kč). Tato částka se tak zdvojnásobí. Sbírka skončila 30. 9. 2022.

Římskokatolická farnost Frýdek: Proč žádáme občany o finanční výpomoc na pořízení nových lavic

Kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku je významná stavba s gotickým jádrem ze 2. pol. 14. století.

V současné době se nachází v kostele sv. Jana Křtitele ve Frýdku různé typy lavic, které původně byly v jiných kostelích a kaplích. Jsou odlišné jak materiálově, tak slohově a nevyhovují požadavkům a kapacitě kostela. Namísto směsi zbytků starších lavic jsou navrženy nové dřevěné lavice v jednoduché a osvědčené formě. Celková kapacita pevných lavic v hlavní lodi kostela se zvýší ze současných cca 115 míst na 160 míst.

Dalším pozitivním přínosem celé akce bude navrácení souboru dvanácti lavic z kostela sv. Jana Křtitele do kaple sv. Barbory na Frýdeckém zámku, kde je jejich původní místo.

Výrobu nových lavic zajistí chráněná stolařská dílna Charity sv. Alexandra v Ostravě-Kunčičkách.

Celkové náklady jsou odhadovány ve výši 1 123 tis. Kč.

Potřebujete se zeptat?
oprojektukosteljkrtitele
jakprispetkosteljkrtitele

Jak můžete přispět

Bankovní převod

Veřejná sbírka byla ukončena k 30. 09. 2022.
Celkem bylo vybráno 412 408,10
 Kč.

jakprispetkosteljkrtitele
contact

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dotazy týkající se našich projektů.

 • Statutární město Frýdek-Místek
 • ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
 • darujfm@frydekmistek.cz
 • +420 558 609 271
 • Římskokatolická farnost Frýdek
 • Mariánské náměstí 145, 738 01 Frýdek-Místek
 • rkf.frydek@doo.cz
 • +420 731 625 683

  Kontaktní formulář

  contact