oprojektucharita

Pořízení automobilů pro Mobilní hospic Charity F-M

Mobilní hospic: Má město přispět na pořízení automobilů? A přidáte se i Vy?

Charita Frýdek-Místek předložila v rámci programu žádost o zařazení záměru pořízení automobilů pro Mobilní hospic.

Rada města dne 11. 5. 2021 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Pořízení automobilů pro Mobilní hospic Charity Frýdek-Místek“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu. Zastupitelstvo města se dne 16. 6. 2021 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 200 tis. Kč). Tato částka se tak zdvojnásobí. Přispívat na sbírku je možné až do 20. 12. 2021.

Charita Frýdek-Místek: Proč žádáme občany o příspěvek

Cílem je podpořit rozvoj mobilní hospicové péče Charity Frýdek-Místek, což je služba, která umožňuje dospělým pacientům s nevyléčitelným onemocněním důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života. Mobilní hospic nabízí pro lidi v závěru života péči lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychologa a duchovního v domácím prostředí. Společně pomáhají nemocnému zvládat bolest a další průvodní jevy terminální fáze onemocnění. Služby jsou poskytovány bezplatně v okrese Frýdek-Místek (většina klientů je přímo z Frýdku-Místku).

Získané finanční prostředky by byly použity na nákup 2 automobilů. Automobil je pro zdravotní sestry v terénu nejdůležitější pracovní nástroj.Logo Charita Frýdek-Místek Díky němu mohou bez problémů přejíždět mezi pacienty. Často s sebou vozí zdravotnické pomůcky, přístroje a jen těžko by se bez automobilů obešly. V současné době disponuje hospic 4 automobily, z toho 3 jsou značně ojeté, méně bezpečné a na jejich opravy jsou vydávány nemalé finanční prostředky. Zároveň roste zájem o hospicové služby. V roce 2020 vzrostl počet klientů o 30 % oproti roku 2019. Nemocní si v současné době nedostatečných kapacit ve zdravotnických zařízeních přejí více než kdy jindy zemřít doma.

Cílem je tedy vyhovět klientům a zároveň udržet zaměstnance v bezpečí. Celkové náklady jsou odhadovány ve výši 600 tis. Kč.

Další informace naleznete na webu charitafm.cz.

Potřebujete se zeptat?
oprojektucharita
jakprispetcharita

Jak můžete přispět

Bankovní převod

Zašlete jakoukoliv částku na bankovní účet
123-3108950247/0100.


Pošlete platbu z mobilního bankovnictví:

QR kod platba - charita

Tento účet je transparentní, to znamená, že o každé platbě, poslané na tento účet, budou na Internetu zveřejněny následující informace: výše a měna platby, datum připsání platby, popis platby, název účtu plátce (byl-li bankou plátce předán), zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol (byly-li plátcem uvedeny).

Detail účtu můžete sledovat zde: TRANSPARENTNÍ ÚČET.

jakprispetcharita
contact

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dotazy týkající se našich projektů.

  • Statutární město Frýdek-Místek
  • ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
  • darujfm@frydekmistek.cz
  • +420 558 609 271
  • Charita Frýdek-Místek
  • F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
  • info@charitafm.cz
  • +420 731 688 521
Kontaktní formulář

contact